Kniha proroka Sofoniáša   -   Sof 3,14–18
143 n.

Plesaj, dcéra Siona, jasaj, Izrael,
teš a raduj sa z celého srdca,
dcéra Jeruzalema!

15

Pán zrušil tvoje pokuty,
odvrátil nepriateľa;
kráľom Izraela uprostred teba je Pán,
nešťastia sa viac neobávaj!

16

V ten deň povedia Jeruzalemu:
"Neboj sa, Sion, nech ti neovisnú ruky!

1717

Uprostred teba je Pán, tvoj Boh,
spásonosný hrdina;
zajasá nad tebou od radosti,
obnoví svoju lásku,
výskať bude od plesania."

1818

"Zronených pre sviatky
odstránim z teba,
sú ti ťarchou hanebnou.