Kniha proroka Sofoniáša   -   Sof 3,9–10

Čas spásy

993 n.

Lebo vtedy dám národom čisté pery,
aby všetky vzývali meno Pánovo
a slúžili mu spojenými silami.

1010

Až spoza riek Etiópie
budú moji ctitelia,
potomci mojich roztratených,
prinášať svoje obety.