Kniha proroka Sofoniáša   -   Sof 3,9–20

Čas spásy

993 n.

Lebo vtedy dám národom čisté pery,
aby všetky vzývali meno Pánovo
a slúžili mu spojenými silami.

1010

Až spoza riek Etiópie
budú moji ctitelia,
potomci mojich roztratených,
prinášať svoje obety.

11

V ten deň sa nebudeš hanbiť
pre rozličné skutky,
ktoré si proti mne spáchal,
lebo vtedy odstránim sprostred teba
tvojich nadutých chvastúňov
a viac sa nebudeš vyvyšovať
na mojom svätom vrchu.

1212

Nechám však v tvojom strede
ľud chudobný a biedny."
Oni budú dôverovať v Pánovo meno.

1313

Zvyšky Izraela
nebudú páchať neprávosť
a nebudú hovoriť lož;
v ich ústach sa nenájde
podvodný jazyk.
Oni sa budú pásť a košiariť,
že ich neodstraší nik.

14

Plesaj, dcéra Siona, jasaj, Izrael,
teš a raduj sa z celého srdca,
dcéra Jeruzalema!

15

Pán zrušil tvoje pokuty,
odvrátil nepriateľa;
kráľom Izraela uprostred teba je Pán,
nešťastia sa viac neobávaj!

16

V ten deň povedia Jeruzalemu:
"Neboj sa, Sion, nech ti neovisnú ruky!

1717

Uprostred teba je Pán, tvoj Boh,
spásonosný hrdina;
zajasá nad tebou od radosti,
obnoví svoju lásku,
výskať bude od plesania."

1818

"Zronených pre sviatky
odstránim z teba,
sú ti ťarchou hanebnou.

1919

Hľa, v tom čase skoncujem
s tými, čo ťa utláčali,
zachránim kuľhavého
a pozbieram roztratených,
urobím ich slávnymi a chýrnymi
v celej krajine ich hanby.

20

V tom čase vás privediem,
v tom čase vás pozbieram,
lebo vás urobím slávnymi a chýrnymi
medzi všetkými národmi zeme,
až vám navidomoči
obrátim váš osud" - hovorí Pán.