Kniha žalmov   –   Ž 1,1. 3

A. Prvá kniha (1 – 41 [1 – 40])

Dve cesty

1Ž 1

Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných
a nechodí cestou hriešnikov,
ani nevysedáva v kruhu rúhačov,

3

Je ako strom zasadený pri vode,
čo prináša ovocie v pravý čas,
a jeho lístie nikdy nevädne;
darí sa mu všetko, čo podniká.