Kniha žalmov   –   Ž 1,3. 6
3Ž 1

Je ako strom zasadený pri vode,
čo prináša ovocie v pravý čas,
a jeho lístie nikdy nevädne;
darí sa mu všetko, čo podniká.

6

Nad cestou spravodlivých bedlí Pán,
ale cesta bezbožných vedie do záhuby.