Kniha žalmov   –   Ž 138 – 150

Vzdávanie vďaky

1

Od Dávida.
Chcem ťa, Pane, oslavovať celým srdcom,
že si vypočul slová mojich úst.
Budem ti hrať pred tvárou anjelov,

2

vrhnem sa na tvár pred tvojím svätým chrámom.
Tvoje meno budem oslavovať,
pretože si milosrdný a verný
a nadovšetko si zvelebil svoje meno a svoje prisľúbenia.

3

Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval,
a rozmnožil si vo mne odvahu.

4

Oslavovať ťa budú, Pane, všetci králi zeme,
lebo počuli slová tvojich úst.

5

Budú ospevovať Pánove cesty,
lebo veľká je Pánova sláva;

6

vznešený je Pán, a predsa zhliada na pokorného,
pyšného však zďaleka pozná.

7

Aj keby som mal prejsť súžením, ty ma pri živote zachováš
a svoju ruku vystrieš proti hnevu mojich nepriateľov;
zachráni ma tvoja pravica.

8138,8

Pán za mňa dielo dokončí.
Pane, tvoje milosrdenstvo je večné;
neopusť dielo svojich rúk.

Boh vidí všetko

1

Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko;

2139,2

ty vieš, či sedím a či stojím.
Už zďaleka vnímaš moje myšlienky:

3

či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ.
A všetky moje cesty sú ti známe.

44

Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku,
ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.

5

Obklopuješ ma spredu i zozadu
a kladieš na mňa svoju ruku.

6

Obdivuhodná pre mňa je tvoja múdrosť;
je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť.

7

Kam môžem ujsť pred tvojím duchom
a kam utiecť pred tvojou tvárou?

8

Ak vystúpim na nebesia, ty si tam;
ak zostúpim do podsvetia, aj tam si.

99

I keby som si pripäl krídla zorničky
a ocitol sa na najvzdialenejšom mori,

10

ešte aj tam ma tvoja ruka povedie
a podchytí ma tvoja pravica.

11

Keby som si povedal: „Azda ma tma ukryje
a namiesto svetla ma zahalí noc,“

1212

pre teba ani tmy tmavé nebudú
a noc sa rozjasní ako deň.
Tebe je tma ako svetlo.

1313-14

Veď ty si stvoril moje útroby,
utkal si ma v živote mojej matky.

14

Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne;
všetky tvoje diela sú hodny obdivu
a ja to veľmi dobre viem.

15

Moje údy neboli utajené pred tebou,
keď som vznikal v skrytosti,
utkávaný v hlbinách zeme.

16

Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený,
a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni,
len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil.

17

Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky
a ich počet aký je obrovský.

1818

Keby som ich všetky chcel porátať, je ich viac ako zŕn piesku;
a keby som prišiel na koniec, ešte stále som pri tebe.

19

Kiež by si, Bože, zabil hriešnikov;
vzdiaľte sa odo mňa, muži krvilační.

20

Oni zlomyseľne hovoria o tebe,
márnivo sa dvíhajú nad teba.

21

Či nemám mať v nenávisti tých, čo nenávidia teba, Pane,
a s odporom sa odvracať od tých, čo povstávajú proti tebe?

22

Skrz-naskrz ich nenávidím,
stali sa mi nepriateľmi.

23

Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce;
skúmaj ma a všímaj si moje cesty.

24

Pozri, či nejdem bludnou cestou,
a veď ma po ceste k večnosti.

Ty si moje útočište

1

Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

2

Osloboď ma, Pane, od zlého človeka
a pred násilníkom ma chráň.

3

Veď oni zamýšľajú robiť zlo,
deň čo deň podnecujú rozbroje.

4

Ako had si ostria jazyky,
za perami majú jed vreteníc.

5

Pane, bráň ma pred rukou hriešnika
a chráň ma pred násilníkom,
lebo mi zamýšľajú nohy podraziť.

6

Pyšní mi nastavujú osídlo;
napínajú sieť z povrazov
a kladú mi pasce na cestu.

7

Pánovi hovorím: „Ty si môj Boh;
čuj, Pane, hlas mojej úpenlivej prosby.“

8140,8

Pane, Pane, ty si moja sila a záštita;
keď bojujem, kryješ mi hlavu.

9

Nedaj, Pane, aby sa splnili želania bezbožného,
aby sa uskutočnili jeho zámery.

10

Tí, čo ma obkľučujú, hlavu dvíhajú;
nech ich pokryje zloba vlastných perí.

11

Nech na nich padá žeravé uhlie;
vrhni ich do jamy, aby už nevstali.

12

Muž zlého jazyka sa neudrží na zemi,
násilníka stihne náhla skaza.

13

Viem, že Pán úbohému právo prisúdi
a chudobnému odplatí.

14

Len spravodliví budú tvoje meno velebiť
a statoční budú bývať u teba.

Modlitba v nebezpečenstve

1

Dávidov žalm.
Pane, k tebe volám, ponáhľaj sa mi pomôcť,
počuj môj hlas, keď volám ku tebe.

2141,2

Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo
a pozdvihnutie mojich rúk ako večerná obeta.

3

Pane, k mojim ústam postav stráž
a hliadku na okraj mojich perí.

4

Nedaj, aby sa moje srdce naklonilo k zlému,
aby bezbožne vymýšľalo výmysly
s ľuďmi, čo páchajú neprávosť;
ani ich pochúťky nechcem jesť.

5

Nech ma spravodlivý tresce milosrdne, nech ma karhá,
no olej hriešnika nech nesteká po mojej hlave;
nech zotrvám v modlitbe, kým oni robia zle.

66

Keď sa dostanú do tvrdých rúk sudcov,
budú počuť moje slová a uznajú, že boli mierne.

7

Ako keď sa zem orie a rozdrobuje na kúsky,
tak boli rozmetané ich kosti pri pažeráku podsvetia.

8

Pane, k tebe, Pane, sa upierajú moje oči:
k tebe sa utiekam, smrti ma nevydaj.

9

Chráň ma pred osídlom, čo mi nastavili,
pred nástrahami tých, čo páchajú neprávosť.

10

Nech všetci hriešnici upadnú do vlastných osídel,
ale ja nech cez ne prejdem.

Ty si moje útočište

1Ž 142

Poučný chválospev. Dávidova modlitba, keď bol v jaskyni.

2

Nahlas volám k Pánovi,
nahlas a úpenlivo prosím Pána;

3

nariekam pred ním
a rozprávam mu o svojom súžení.

44

Ja síce klesám na duchu,
ale ty poznáš moje chodníky.
Na ceste, ktorou sa uberám,
nastavili mi osídlo.

55

Pozeral som sa napravo a videl som,
že sa už nik nepriznáva ku mne.
Nemám už kam sa uchýliť,
o môj život nik nestojí.

6

Pane, ku tebe volám
a hovorím: „Ty si moje útočište,
môj podiel v krajine žijúcich.

7

Všimni si moju úpenlivú prosbu,
lebo som hrozne zdeptaný.
Osloboď ma od prenasledovateľov,
lebo sú mocnejší ako ja.

88

Vyveď ma zo žalára,
aby som tvoje meno mohol velebiť.
Spravodliví sa zhromaždia vôkol mňa,
keď mi prejavíš priazeň.“

Modlitba v úzkosti

1Ž 143

Dávidov žalm.
Pane, vyslyš moju modlitbu,
pre svoju vernosť vypočuj moju úpenlivú prosbu,
pre svoju spravodlivosť ma vyslyš.

22

A svojho služobníka na súd nevolaj,
veď nik, kým žije, nie je spravodlivý pred tebou.

33

Nepriateľ ma prenasleduje,
zráža ma k zemi,
do temnôt ma vrhá ako dávno mŕtveho.

4

Duch sa mi zmieta v úzkostiach;
v hrudi mi srdce meravie.

5

Spomínam si na uplynulé dni,
o všetkých tvojich skutkoch rozmýšľam
a uvažujem o dielach tvojich rúk.

6

Vystieram k tebe ruky,
za tebou dychtím ako vyprahnutá zem.

7

Rýchle ma vyslyš, Pane,
lebo už klesám na duchu.
Neskrývaj predo mnou svoju tvár,
aby som nebol ako tí, čo zostupujú do hrobu.

8

Včasráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou,
lebo sa spolieham na teba.
Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať,
veď svoju dušu dvíham ku tebe.

9

Pred nepriateľmi ma zachráň;
Pane, k tebe sa utiekam.

1010

Nauč ma plniť tvoju vôľu,
lebo ty si môj Boh;
na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch.

11

Pre svoje meno, Pane, zachováš ma nažive;
pretože si spravodlivý, vyveď ma z úzkosti.

12

Vo svojom milosrdenstve znič mojich nepriateľov,
zahub všetkých, čo ma sužujú,
veď ja som tvoj služobník.

Za víťazstvo a za pokoj

1Ž 1441-2

Od Dávida.
Nech je zvelebený Pán, môj ochranca,
čo učí moje ruky zápasiť
a moje prsty bojovať.

2

On je ku mne milosrdný a dodáva mi odvahy,
on je moje útočište a môj osloboditeľ;
on je moja záštita, na ktorú sa spolieham;
on mi podrobuje môj ľud.

3

Pane, čože je človek, že sa k nemu priznávaš,
a syn človeka, že myslíš na neho?

4

Preludu sa človek podobá,
jeho dni sú ako letiaci tieň.

55-6

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich;
dotkni sa vrchov a budú chrliť dym.

6

Zablýskaj bleskom a rozpráš nepriateľov;
vypusť šípy a vydes ich.

77

Vystri ruku z výsosti;
vytrhni ma a vysloboď z prívalov,
z rúk cudzincov;

88

ich ústa luhajú
a ich pravica je krivoprísažná.

9

Bože, novú pieseň ti zaspievam;
zahrám ti na desaťstrunovej citare.

10

Ty pomáhaš kráľom,
ty zachraňuješ svojho sluhu Dávida pred mečom záhuby.

11

Vytrhni ma a vysloboď
z rúk cudzincov.
Ich ústa luhajú,
ich pravica je krivoprísažná.

1212-15

Naši synovia nech sú ako mládniky,
čo vyrastajú v mladistvej sile.
Naše dcéry nech sú sťa stĺpy nárožné,
kresané ako kvádre chrámové.

13

Naše sýpky nech sú plné,
nech je v nich hojnosť všetkých plodov.
Našich oviec nech sú nesčíselné tisíce
na našich nivách;

14

náš statok nech je vypasený.
Nech niet trhlín na hradbách ani vyhnanstva,
ani náreku na našich uliciach.

15

Blažený ľud, ktorému sa tak vodí;
blažený ľud, ktorého Bohom je Pán.

Oslava Božej velebnosti

1Ž 145

Dávidov chválospev.
Oslavovať ťa chcem, Bože, môj kráľ,
a tvoje meno velebiť
navždy a naveky.

2

Budem ťa velebiť každý deň
a tvoje meno chváliť
navždy a naveky.

3

Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden,
tvoju veľkosť nemožno preskúmať.

4

Z pokolenia na pokolenie ide chvála tvojich skutkov
a všetky pokolenia ohlasujú tvoju moc.

5

Hovoria o vznešenosti tvojej slávy a veleby
a rozprávajú o tvojich zázrakoch.

6

Hovoria aj o sile tvojich skutkov úžasných
a rozprávajú o tvojej veľkosti.

7

Rozhlasujú chválu tvojej veľkej láskavosti
a plesajú nad tvojou spravodlivosťou.

8

Milostivý a milosrdný je Pán,
zhovievavý a veľmi láskavý.

9

Dobrý je Pán ku každému
a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam.

10

Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela
a tvoji svätí nech ťa velebia.

11

Nech rozprávajú o sláve tvojho kráľovstva
a o tvojej moci nech hovoria;

12

nech ľuďom oznamujú tvoje zázraky
i slávu a velebu tvojho kráľovstva.

1313

Tvoje kráľovstvo je kráľovstvo pre všetky veky
a tvoja vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia.

Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý
a svätý vo všetkých svojich skutkoch.

14

Pán podopiera všetkých, čo klesajú,
a dvíha všetkých skľúčených.

15

Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba
a ty im dávaš pokrm v pravý čas.

16

Otváraš svoju ruku
a dobrotivo nasycuješ všetko živé.

17

Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách
a svätý vo všetkých svojich skutkoch.

18

Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú,
všetkým, čo ho vzývajú úprimne.

19

Vyplní želanie bohabojných,
vyslyší ich modlitbu a zachráni ich.

20

Pán ochraňuje všetkých, čo ho milujú,
a ničí všetkých hriešnikov.

21

Nech moje ústa hlásajú slávu Pánovu
a všetko živé nech jeho sväté meno velebí
navždy a naveky.

Blažení tí, čo dúfajú v Pána

1Ž 146

ALELUJA.
Chváľ, duša moja, Pána;

2

celý život chcem chváliť Pána,
svojmu Bohu spievať, kým len budem žiť.

3

Nespoliehajte sa na kniežatá
ani na ľudí vôbec; oni pomôcť nemôžu.

4

Vyjde z nich duch a vrátia sa do svojej zeme;
v ten deň padnú ich plány.

55

Blažený, komu pomáha Boh Jakubov,
kto sa spolieha na Pána, svojho Boha.

6

On stvoril nebo i zem,
more a všetko, čo je v ňom.
On zachováva vernosť naveky,

7

utláčaným prisudzuje právo,
hladujúcim dáva chlieb.
Pán vyslobodzuje väzňov,

88

Pán otvára oči slepým,
Pán dvíha skľúčených,
Pán miluje spravodlivých.

9

Pán ochraňuje cudzincov,
ujíma sa siroty a vdovy,
ale hatí cesty hriešnikov.

10

Pán bude kraľovať naveky;
tvoj Boh, Sion,
z pokolenia na pokolenie.

Pánova moc a dobrota

1Ž 147

ALELUJA.
Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha,
lebo je milé hlásať jeho slávu.

22

Pán stavia Jeruzalem
a zhromažďuje roztratených Izraelitov.

3

Uzdravuje skľúčených srdcom
a obväzuje ich rany.

4

On pozná počet hviezd
a každú volá po mene.

5

Veľký je náš Pán a veľmi mocný,
jeho múdrosť je nesmierna.

6

Tichých sa Pán ujíma,
ale hriešnikov ponižuje až po zem.

7

Prespevujte Pánovi piesne oslavné,
na citare hrajte nášmu Bohu.

8

On zaťahuje nebo oblakmi
a zemi pripravuje dážď.
Na vrchoch dáva pučať tráve
aj bylinám pre tvory, čo slúžia človeku.

99

Potravu dáva ťažnému dobytku
i mladým havranom, čo k nemu krákajú.

1010

V sile koňa nemá potechu
ani záľubu v mužovi svalnatom.

11

Pánovi sa páčia tí, čo sa ho boja,
a tí, čo dúfajú v jeho milosrdenstvo.

12

Chváľ, Jeruzalem, Pána,
oslavuj, Sion, svojho Boha.

1313

Lebo upevnil závory tvojich brán
a požehnal tvojich synov v tebe.

14

Zaisťuje pokoj tvojim hraniciam,
sýti ťa najlepšou pšenicou.

15

Svoj rozkaz na zem zosiela;
rýchlo sa šíri jeho slovo.

1616-18

Sneh dáva ako vlnu,
rozsýpa srieň ako popol.

17

Kamenec spúšťa ako omrvinky;
ktože vydrží v jeho mraze?

18

Ale keď zošle svoje slovo, roztopí sa, čo zamrzlo;
keď zavanie jeho dych, vody sa rozprúdia.

19

On svoje slovo zvestuje Jakubovi,
svoje zákony a prikázania Izraelovi.

20

Neurobil tak iným národom,
nezjavil im svoje zámery.
ALELUJA.

Chválospev o Bohu Stvoriteľovi

1Ž 1481-7

ALELUJA.
Chváľte Pána z nebies,
chváľte ho na výsostiach.

2

Chváľte ho, všetci jeho anjeli;
chváľte ho, všetky nebeské mocnosti;

3

chváľte ho, slnko a mesiac;
chváľte ho, všetky hviezdy žiarivé;

4

chváľte ho, nebies nebesia
a všetky vody nad oblohou.

5

Nech chvália meno Pánovo,
lebo na jeho rozkaz boli stvorené.

6

Založil ich navždy a naveky;
vydal zákon, ktorý nepominie.

7

Chváľ Pána, tvorstvo pozemské:
obludy morské a všetky hlbiny,

8

oheň, kamenec, sneh a dym,
víchrica, čo jeho slovo poslúcha,

9

vrchy a všetky pahorky,
ovocné stromy a všetky cédre,

10

divá zver a všetok dobytok,
plazy a okrídlené vtáctvo.

11

Králi zeme a všetky národy,
kniežatá a všetci zemskí sudcovia,

12

mládenci a panny,
starci a junáci

13

nech chvália meno Pánovo,
lebo iba jeho meno je vznešené.

Jeho veleba prevyšuje zem i nebesia

1414

a svojmu ľudu dáva veľkú moc.
Je chválou všetkým svojim svätým,
synom Izraela, ľudu, ktorý je mu blízky.
ALELUJA.

Plesanie svätých

1149,1

ALELUJA.
Spievajte Pánovi pieseň novú;
jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.

2

Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa,
synovia Siona nech jasajú nad svojím kráľom.

33

Nech oslavujú jeho meno tancom,
nech mu hrajú na bubne a na citare.

4

Lebo Pán miluje svoj ľud
a tichých venčí víťazstvom.

55

Nech svätí jasajú v sláve,
nech sa veselia na svojich lôžkach.

66

Oslavu Boha nech majú na perách
a v rukách meč dvojsečný,

7

aby sa pomstili na pohanoch
a potrestali národy,

88-9

aby ich kráľom nasadili putá
a ich veľmožom železné okovy

9

a aby ich súdili podľa písaného práva.
Všetkým jeho svätým to bude na slávu.
ALELUJA.

Chváľte Pána

1Ž 1501

ALELUJA.
Chváľte Pána v jeho svätyni,
chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

2

Chváľte ho za jeho činy mohutné,
chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť.

3

Chváľte ho zvukom poľnice,
chváľte ho harfou a citarou.

44

Chváľte ho bubnom a tancom,
chváľte ho lýrou a flautou.

5

Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi,
chváľte ho jasavými cimbalmi;
všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.
ALELUJA.