Kniha žalmov   –   Ž 16,10–11
1010Ž 16

Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí
a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie.

11

Ukážeš mi cestu života.
U teba je plnosť radosti,
po tvojej pravici večná slasť.