Kniha žalmov   –   Ž 18,2–3
2Ž 18

a z ruky Šaulovej. Povedal teda:

Milujem ťa, Pane, moja sila;

3

Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj.
Bože môj, moja pomoc, tebe dôverujem;
ty si môj štít, sila mojej spásy a môj ochranca.