Kniha žalmov   –   Ž 19,2–7
2Ž 19

Nebesia rozprávajú o sláve Boha
a obloha hlása dielo jeho rúk.

3

Deň dňu o tom podáva správu
a noc noci to dáva na známosť.

4

Nie sú to slová, nie je to reč,
ktorá by sa nedala počuť.

5

Po celej zemi rozlieha sa ich hlas
a ich slová až po končiny sveta.

6

Tam hore vybudoval stan pre slnko
a ono z neho vychádza sťa ženích zo svojej komnaty
a raduje sa ako bežec pred veľkými pretekmi.

7

Na jednom kraji neba sa vynára
a uberá sa k druhému;
pred jeho žiarou sa nič ukryť nemôže.