Kniha žalmov   –   Ž 20,2. 6. 8
22Ž 20

Nech ťa vyslyší Pán v čase súženia,
nech ťa ochráni meno Boha Jakubovho.

6

Budeme sa tešiť z tvojho víťazstva
a v mene nášho Boha dvíhať zástavy.
Nech Pán splní všetky tvoje priania.

8

Na vozy sa spoliehajú jedni, druhí na kone,
ale my vzývame meno Pána, nášho Boha.