Kniha žalmov   –   Ž 22,2–22
2Ž 22

Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?
Slová môjho náreku sú ďaleko od toho, kto by ma zachránil.

3

Bože môj, volám vo dne, a nečuješ;
volám v noci, a nenachádzam pokoja.

4

A predsa ty si svätý,
ty tróniš na chválach Izraela.

5

V teba dúfali naši otcovia;
dúfali a vyslobodil si ich.

6

Ku tebe volali a boli spasení,
v teba dúfali a zahanbení neboli.

7

No ja som červ, a nie človek,
ľuďom som na posmech a davu na opovrhnutie.

88

Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia,
vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou.

9

„Úfal v Pána, nech ho vyslobodí,
nech ho zachráni, ak ho má rád.“

10

Veď ty si ma vyviedol z lona
a na prsiach matky si mi dal spočinúť.

11

Od samého zrodu som odkázaný na teba.
Ty si môj Boh, odkedy ma mať povila.

12

Nevzďaľuj sa odo mňa,
lebo sa blíži ku mne nešťastie
a nieto, kto by mi pomohol.

1313

Obkľučuje ma stádo juncov,
obstupujú ma býky z Bášanu.

14

Otvárajú na mňa svoje papule
ako lev, čo plieni a reve.

15

Rozlievam sa sťa voda
a uvoľňujú sa vo mne všetky kĺby.
Srdce mi mäkne ako vosk
a topí sa mi v útrobách.

16

Podnebie mi vysychá ako črepiny
a jazyk sa mi lepí k hrtanu.
Do prachu smrti ma odvádzaš.

1717-19

Obkľučuje ma svorka psov,
obstupuje ma tlupa zlosynov.
Prebodli mi ruky a nohy,

18

môžem si spočítať všetky svoje kosti.
Lež oni si ma premeriavajú a skúmajú;

19

delia si moje šaty
a o môj odev hádžu lós.

20

Ale ty, Pane, nevzďaľuj sa odo mňa,
ty, moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc.

21

Chráň mi dušu pred kopijou
a môj život pred pazúrmi psov.

22

Vysloboď ma z tlamy levovej,
mňa úbohého chráň pred rohmi byvolov.