Kniha žalmov   –   Ž 3,7,10. 13
7

Nebudem sa báť tisícov ľudí, čo ma obkľučujú.
Povstaň, Pane; zachráň ma, Bože môj.