Kniha žalmov   –   Ž 37,2. 20
2Ž 37

Veď oni uschnú rýchlo ako tráva
a zvädnú ako zelená bylina.

20

Ale hriešnici, tí zahynú,
nepriatelia Pána, tí sa pominú ako nádhera lúk
a stratia sa ako dym.