Kniha žalmov   –   Ž 37,28–29
28Ž 37

Lebo Pán miluje spravodlivosť
a neopúšťa svojich svätých.
Nespravodlivci navždy vyhynú
a pokolenie bezbožných bude zničené.

29

Lež spravodliví zdedia zem,
budú ju obývať na veky vekov.