Kniha žalmov   –   Ž 38,2–5
2Ž 38

Nekarhaj ma, Pane, v svojom rozhorčení
a netrestaj ma v svojom hneve,

3

lebo tvoje šípy utkveli vo mne,
dopadla na mňa tvoja ruka.

4

Pre tvoje rozhorčenie niet na mojom tele zdravého miesta,
pre môj hriech nemajú pokoj moje kosti.

5

Hriechy mi prerástli nad hlavu
a ťažia ma príliš, sťa veľké bremeno.