Kniha žalmov   –   Ž 51,5–7
5Ž 51

Vedomý som si svojej neprávosti
a svoj hriech mám stále pred sebou.

6

Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil
a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé,
aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku
a nestranný vo svojom súde.

77

Naozaj som sa v neprávosti narodil
a hriešneho ma počala moja mať.