Kniha žalmov   –   Ž 51 – 72

Vyznanie viny

1Ž 51

Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

2

Zložil ho po hriechu s Betsabe,
keď k nemu prišiel prorok Nátan.

3

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo
a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť.

4

Úplne zmy zo mňa moju vinu
a očisť ma od hriechu.

5

Vedomý som si svojej neprávosti
a svoj hriech mám stále pred sebou.

6

Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil
a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé,
aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku
a nestranný vo svojom súde.

77

Naozaj som sa v neprávosti narodil
a hriešneho ma počala moja mať.

8

Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom
a v samote mi múdrosť zjavuješ.

99

Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý;
umy ma a budem belší ako sneh.

10

Daj, aby som počul radosť a veselosť,
a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.

11

Odvráť svoju tvár od mojich hriechov
a zotri všetky moje viny.

12

Bože, stvor vo mne srdce čisté
a v mojom vnútri obnov ducha pevného.

13

Neodvrhuj ma spred svojej tváre
a neodnímaj mi svojho ducha svätého.

14

Navráť mi radosť z tvojej spásy
a posilni ma duchom veľkej ochoty.

15

Poučím blúdiacich o tvojich cestách
a hriešnici sa k tebe obrátia.

1616

Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia
a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou.

17

Pane, otvor moje pery
a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.

1818

Veď ty nemáš záľubu v obete,
ani žertvu neprijmeš odo mňa.

19

Obetou Bohu milou je duch skrúšený;
Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.

2020-21

Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu,
vybuduj múry Jeruzalema.

21

Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy;
potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.

Modlitba o pomoc proti ohováračovi

152,1

Zbormajstrovi. Dávidov poučný chválospev.

2

Zložil ho po tom, čo prišiel Idumejčan Doeg so správou,
že Dávid vošiel do Abimelechovho domu.

3

Prečo sa ešte vystatuješ zlobou, ty,
čo sa zmôžeš iba na ničomnosť?

4

Úklady strojíš deň čo deň,
jazyk máš ostrý ako britva, ty podvodník.

5

Zlo miluješ viacej než dobro,
lož väčšmi ako pravdu.

6

Najmilšie sú ti reči zhubné, ty jazyk úlisný.

7

Preto ťa Boh navždy zničí,
odstráni ťa, vyženie ťa zo stanu,
vytrhne ti korene z krajiny žijúcich.

8

Spravodliví to uvidia a zľaknú sa,
ale z neho sa vysmejú:

9

„Pozrite človeka, čo sa neutiekal k Bohu,
lež zakladal si na veľkom bohatstve
a domohol sa moci svojimi úskokmi.“

10

Ja som však ako zelená oliva v Božom dome.
Úfam v Božie milosrdenstvo
navždy a naveky.

11

Ustavične ťa chcem velebiť za to, čo si urobil,
a s tvojimi svätými sa chcem spoliehať na tvoje meno,
lebo je dobré.

Nerozumnosť bezbožných

1

Zbormajstrovi. Podľa „Machalat“. Dávidov poučný chválospev.
Blázon si v srdci hovorí: „Boha niet.“

2

Skazení sú a ohavnosti páchajú,
nikto z nich nerobí dobre.

3

Boh pozerá z neba na synov ľudských
a skúma, či je niekto rozumný a hľadá Boha.

4

Všetci poblúdili, všetci sa skazili;
nikto nerobí dobre, veru, celkom nik.

5

Kde podeli rozum tí, čo páchajú neprávosť
a požierajú môj ľud, akoby jedli chlieb?

Nevzývajú Boha;

6

no strachom sa trasú tam, kde sa báť netreba.
Boh roztrúsil kosti tvojich utláčateľov,
zahanbení sú, lebo Boh nimi opovrhol.

7

Kiež príde Izraelu spása zo Siona!
Keď Boh vyslobodí svoj ľud zo zajatia,
Jakub zaplesá, poteší sa Izrael.

Volanie o pomoc

154,1

Zbormajstrovi. Hra na strunovom nástroji.
Dávidova poučná pieseň.

2

Zložil ju, keď Zifčania prišli k Šaulovi
a oznámili mu: „Dávid sa skrýva u nás.“

3

Pane, zachráň ma pre svoje meno
a svojou mocou obráň moje právo.

4

Bože, vyslyš moju modlitbu
a vypočuj slová mojich úst.

5

Lebo pyšní povstávajú proti mne
a násilníci mi striehnu na život,
nechcú mať Boha na očiach.

6

Ale mne Boh pomáha
a môj život udržiava Pán.

7

Na mojich protivníkov obráť nešťastie
a rozpráš ich, veď si verný.

8

S radosťou ti prinesiem obetu;
meno tvoje, Pane, budem velebiť, lebo si dobrý;

9

lebo ma vyslobodzuješ zo všetkých súžení
a na svojich nepriateľov môžem hľadieť zvysoka.

Neverný priateľ

1

Zbormajstrovi. Hra na strunovom nástroji.
Dávidova poučná pieseň.

2

Čuj, Bože, moju modlitbu
a pred mojou úpenlivou prosbou sa neskrývaj:

3

pohliadni na mňa a vyslyš ma.
Keď premýšľam o sebe, som rozrušený,

4

zmätený krikom nepriateľa a útlakom hriešnika.

Lebo ma zavaľujú bezprávím
a zúrivo do mňa dorážajú.

5

Srdce sa vo mne chveje
a padá na mňa hrôza predsmrtná.

6

Úzkosť a triaška idú na mňa
a zmocňuje sa ma des.

7

A tak si hovorím: „Ktože mi dá holubičie krídla,
aby som mohol odletieť a odpočinúť si?

8

Aby som mohol utiecť do diaľav
a pobudnúť v samote?

9

Vyčkávam, kto by ma zachránil
pred búrkou a víchricou.“

1055,10

Pane, zmäť ich jazyky a rozdeľ;
bo v meste vidím násilie a hádky.

11

Na jeho hradbách dňom i nocou krúžia dokola;

12

v jeho strede sú neprávosť, strasti a úklady
a v jeho uliciach ustavične panuje podvod a klam.

13

Lebo keby mi zlorečil môj nepriateľ,
to by som ešte vedel zniesť;
a keby sa nado mňa vyvyšoval ten, čo ma nenávidí,
azda by som sa pred ním skryl.

14

Ale ty, človeče, ty si predsa mne roveň,
môj dobrý známy, ba dôverný priateľ.

15

S tebou ma spájal veľmi nežný zväzok;
v sprievode sme kráčali Božím domom.

16

Smrť nech sa vrhne na nich
a do podsvetia nech zídu zaživa,
lebo zloba je v ich príbytkoch,
je medzi nimi uprostred.

17

Ja však budem volať k Bohu
a Pán ma zachráni.

18

Večer i ráno, i napoludnie budem rozjímať a vzdychať
a vypočuje môj hlas.

19

Vykúpi ma v pokoji z moci tých, čo na mňa útočia,
lebo ich je mnoho proti mne.

20

Mňa Boh vypočuje, ale ich zrazí,
on, ktorý je spred vekov.

Lebo oni sa nezmenia
a Boha sa neboja.

21

Každý z nich vystiera ruku proti svojim druhom
a porušuje zmluvu.

22

Jeho slová sú hladšie ako maslo,
ale v srdci strojí vojnu.
Jeho reči sú jemnejšie než olej,
ale sú to vytasené meče.

23

Zlož svoju starosť na Pána
a on ťa zachová;
a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.

2424

Ty ich však, Bože, zhodíš do priepasti skazy.
Krvilačníci a podvodníci nedožijú sa ani polovice svojich dní;
ale ja dúfam v teba, Pane.

Dôvera v Božie slovo

156,1

Zbormajstrovi. Podľa nápevu „Holubica vzdialených cherubov“.
Dávidov žalm. Miktam. Keď ho Filištínci chytili v Gath.

2

Zmiluj sa nado mnou, Bože, lebo ma prenasleduje človek,
každodenne ma napáda a utláča.

3

Moji nepriatelia ma prenasledujú deň čo deň
a veľa je tých, čo bojujú proti mne, Najvyšší.

4

Kedykoľvek ma popadne strach,
spolieham sa na teba.

5

Na Boha, ktorého slovo velebím,
na Boha sa ja spolieham
a nebojím sa: veď čože mi môže urobiť človek?

6

Dennodenne mi spôsobujú škodu,
myslia len na to, ako mi zle urobiť.

7

Podnecujú spory, stroja úklady,
idú mi v pätách a sliedia.

Ako mne číhali na život,

8

tak im odplať neprávosť,
Bože, v hneve zraz pohanov až k zemi.

99

Ty vieš, koľko ráz som musel utekať:
pozbieraj moje slzy do svojich nádob;
či nie sú zapísané v tvojich účtoch?

10

Vtedy moji nepriatelia ustúpia,
ešte v ten deň, keď budem volať:
áno, viem, že ty si môj Boh.

11

Na Boha, ktorého slovo velebím,
na Pána, ktorého slovo velebím,

12

na Boha sa ja spolieham
a nebojím sa: veď čože mi môže urobiť človek?

13

Bože, ešte mám splniť sľuby, čo som tebe urobil;
obety chvály ti prinesiem,

1414

lebo ty si mi život zachránil pred smrťou
a nohy pred pádom,
aby som kráčal pred Bohom vo svetle žijúcich.

Ranná modlitba v súžení

157,1

Zbormajstrovi. Na nápev „Nezahub“. Dávidov žalm.
Miktam. Keď sa skryl pred Šaulom v jaskyni.

2

Zmiluj sa, Bože, nado mnou, zmiluj sa nado mnou,
lebo sa k tebe utiekam;
v tieni tvojich krídel nachodím útočište,
kým sa nepominú nástrahy.

3

Volám k Bohu, k Najvyššiemu,
k Bohu, ktorý mi preukazuje dobro.

4

On zošle pomoc z neba a zachráni ma;
zahanbí tých, čo ma týrajú.
Boh zošle svoju milosť a pravdu.

5

Som akoby uprostred levíčat,
čo požierajú ľudí.
Ich zuby sú ako oštepy a šípy,
ich jazyk sťa nabrúsený meč.

6

Bože, vznes sa nad nebesia
a tvoja sláva nech je nad celou zemou.

7

Mojim nohám nastavili osídlo,
až sa mi skormútila duša;
predo mnou vykopali jamu,
no sami do nej padli.

8

Ochotné je moje srdce, Bože,
ochotné je moje srdce;

9

budem ti spievať a hrať.
Prebuď sa, duša moja,
prebuď sa, harfa a citara,
chcem zobudiť zornicu.

10

Budem ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi
a zaspievam ti žalmy medzi národmi.

11

Lebo až po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo
a tvoja vernosť až po oblaky.

12

Bože, vznes sa nad nebesia
a tvoja sláva nech je nad celou zemou.

Proti nespravodlivým sudcom

1Ž 58

Zbormajstrovi. Na nápev „Nezahub“.
Dávidov žalm. Miktam.

258,2

Vari vy, mocnári, naozaj hlásate spravodlivosť,
vari správne súdite ľudských synov?

3

Naopak, v srdci páchate neprávosti,
vaše ruky pripravujú násilie na zemi.

4

Hriešnici sú na scestí už od lona matky,
od materského života blúdia klamári.

5

Jed v nich podobá sa jedu hadiemu,
jedu hluchej vretenice, čo si uši zapcháva,

6

ktorá nepočúva hlas zaklínačov,
hlas skúseného čarodeja.

7

Bože, vylám im zuby v ústach,
rozdrv čeľusť levov, Pane.

8

Nech sa rozplynú sťa voda, čo steká,
nech vyschnú ako zdeptaná tráva.

9

Nech sa pominú ako slimák, čo sa v hlien rozteká,
ako nedonosený plod ženy, ktorý slnko neuzrie.

10

Prv ako vaše hrnce pocítia oheň z bodliaka,
zaživa ich strávi ako oheň hnevu.

11

Spravodlivý sa poteší, keď pomstu uvidí,
umyje si nohy v krvi hriešnika.

12

A ľudia povedia: „Naozaj je odmena pre spravodlivého,
naozaj je Boh, čo súdi na zemi.“

Modlitba o pomoc pred pyšným nepriateľom

159,1

Zbormajstrovi. Na nápev „Nezahub“.
Dávidov žalm. Miktam. Keď Šaul vyslal mužov,
aby strážili dom a zavraždili Dávida.

2

Vytrhni ma, Bože, z moci mojich nepriateľov,
chráň ma pred tými, čo povstávajú proti mne.

3

Vytrhni ma z rúk zločincov
a zachráň pred krvilačníkmi.

4

Pozri, úklady robia na môj život
a surovo sa vrhajú na mňa.

5

Pane, neťaží ma ani priestupok, ani hriech;
nedopustil som sa neprávosti, a predsa sa zbiehajú a na mňa chystajú.

Hor’ sa, poď mi v ústrety a pozri.

659,6

Ty, Pane, Bože mocností, Boh Izraela,
precitni a potrestaj všetkých pohanov,
nemaj zľutovanie nad tými, čo vierolomne konajú.

7

Na večer sa vracajú, zavýjajú ako psy
a pobehujú okolo mesta.

8

Hľa, čo chrlia ich ústa,
meč majú na perách: „Ktože to počuje?“

9

Ty sa im však smeješ, Pane;
vysmievaš sa všetkým pohanom.

10

Záštita moja, čakám na teba;
lebo ty, Bože, si moja ochrana.

11

So mnou je Boh, jeho láska ma predchádza.
Boh dá, že svojimi nepriateľmi budem môcť pohrdnúť.

12

Nepobi ich, aby môj ľud nezabudol;
rozožeň ich svojou mocou
a zraz ich k zemi, Pane, môj ochranca.

13

Pre hriech ich úst, pre reč ich perí
nech sa chytia do svojej pýchy;
pre kliatbu a lož, ktorú vyriekli.

14

Skoncuj s nimi v rozhorčení,
skoncuj a nebude ich;
a spoznajú, že Boh panuje v Jakubovi a až po kraj zeme.

15

Na večer sa vracajú, zavýjajú ako psy
a pobehujú okolo mesta.

16

Túlajú sa za pokrmom
a ak sa nenasýtia, skuvíňajú.

17

Ja však budem oslavovať tvoju moc
a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána,
lebo ty si sa mi stal oporou
a útočišťom v deň môjho súženia.

18

Tebe, záštita moja, chcem spievať,
lebo ty, Bože, si môj ochranca,
môj Boh, moje milosrdenstvo.

Modlitba po porážke

1

Zbormajstrovi. Na nápev „Ľalie – svedectvo“.
Dávidov poučný žalm. Miktam.

260,2

Keď sa vydal proti mezopotámskym Aramejcom
a Aramejcom zo Zeby a keď sa Joab vrátil z Edomu,
kde v Soľnom údolí pobil dvanásťtisíc (mužov).

3

Bože, ty si nás odvrhol, ty si nás rozohnal;
rozhneval si sa, ale opäť sa k nám obráť.

4

Zatriasol si zemou, rozštiepil si ju,
ale zahoj jej trhliny, lebo sa chveje.

55

Tvrdú skúšku si zoslal na svoj ľud,
napojil si nás vínom závratu.

6

Tým, čo sa ťa boja, dal si znamenie,
aby utiekli pred lukom.

7

Aby sa vyslobodili tí, ktorých miluješ;
zachráň nás svojou pravicou a vyslyš nás.

88

Vo svojej svätyni Boh povedal:
„S radosťou rozdelím Sichem
a rozmeriam sukotské údolie.

99

Môj je Galaád a môj je Manasses;
Efraim je prilba mojej hlavy.
Júda je moje žezlo vladárske,

1010

Moab je nádrž, v ktorej sa kúpavam.
Idumea sa mi stane podnožkou,
nad Filištínskom víťazne zajasám.“

11

Kto ma privedie do opevneného mesta
a kto ma odprevadí až do Idumey?

12

Kto iný, ako ty, Bože, čo si nás odvrhol?
A prečo už, Bože, nekráčaš na čele našich vojsk?

Pomôž nám dostať sa z útlaku,
pretože ľudská pomoc nestačí.

13

S Bohom budeme udatní,
on našich utláčateľov pošliape.

Vyhnancova modlitba

1

Zbormajstrovi. Na strunovom nástroji. Dávidov žalm.

261,2 n.

Vypočuj, Bože, moju vrúcnu prosbu,
všimni si moju modlitbu.

3

Od konca zeme volám k tebe;
keď sa mi srdce chveje úzkosťou,
priveď ma na nedostupné bralo.

4

Ty si moja nádej
a bašta pred nepriateľom.

5

V tvojom stánku chcem prebývať naveky
a skrývať sa pod ochranou tvojich krídel.

6

Veď ty si, Bože môj, vypočul moju modlitbu,
dal si mi dedičstvo tých, čo si ctia tvoje meno.

77

Kráľovi pridaj k jeho dňom ďalšie
a jeho roky nech trvajú z pokolenia na pokolenie.

8

Pred Božou tvárou nech tróni večne
a nech ho chráni milosť a vernosť.

9

Tak budem naveky ospevovať tvoje meno
a plniť svoj sľub deň čo deň.

Pokoj v Bohu

1Ž 62

Zbormajstrovi. Podľa Jedutuna. Dávidov žalm.

2

Iba v Bohu spočiň, duša moja,
lebo od neho mi prichádza spása.

3

Iba on je moje útočište a moja spása,
moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.

4

Dokedy chcete napádať človeka, dokedy ho chcete všetci krušiť
ako stenu, čo sa nakláňa, ako múr, čo sa váľa?

5

Stroja sa zvrhnúť ho z popredného miesta;
v klamaní majú záľubu,
dobrorečia svojimi ústami, no v srdci zlorečia.

6

Iba v Bohu spočiň, duša moja,
lebo len on mi dáva nádej.

7

Iba on je moje útočište a moja spása,
moja opora, nezakolíšem sa.

8

V Bohu je moja spása i sláva;
Boh je moja sila a v Bohu je moje útočište.

9

Dúfajte v neho, ľudia, v každom čase,
pred ním si srdce otvorte;
Boh je naše útočište.

10

Veď iba klam a mam sú potomci Adama,
ľudia sú iba preludom.
Keby si stali na váhu,
dohromady sú ľahší ako para.

11

Nespoliehajte sa na násilie
a neprepadnite zbojstvu;
ak vám pribúda bohatstva, neoddávajte mu srdce.

1212

Raz prehovoril Boh,
počul som toto dvoje:
že Boh je mocný

13

a ty, Pane, milostivý;
že ty každému odplácaš podľa jeho skutkov.

Túžba duše za Bohom

1Ž 63

Dávidov žalm. Keď sa zdržiaval v Júdskej púšti.

2

Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe.
Za tebou prahne moja duša,
za tebou túži moje telo;
ako vyschnutá, pustá zem bez vody,

3

tak ťa túžim uzrieť vo svätyni
a vidieť tvoju moc a slávu.

4

Veď tvoja milosť je lepšia než život;
moje pery budú ťa oslavovať.

5

Celý život ťa chcem velebiť
a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe.

6

Sťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša
a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.

7

Na svojom lôžku myslím na teba,
o tebe rozjímam hneď za rána.

8

Lebo ty si mi pomáhal
a pod ochranou tvojich krídel budem plesať.

9

Moja duša sa vinie k tebe,
ujímaš sa ma svojou pravicou.

10

Tí však, čo chcú môj život zahubiť,
zostúpia do hlbín zeme;

11

vydaní budú meču napospas,
stanú sa korisťou šakalov.

1212

Kráľ sa však bude tešiť v Bohu;
chváliť sa budú všetci, ktorí prisahajú na neho,
lebo budú umlčané ústa klamárov.

Modlitba za ochranu pred nepriateľom

1Ž 64

Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

2

Počuj, Bože, môj hlasitý nárek;
ochraňuj mi život pred strašným nepriateľom.

3

Bráň ma pred zberbou ničomníkov,
pred tlupou zločincov.

4

Jazyk si brúsia ako meč,
ako šípy hádžu jedovaté slová,

5

aby nevinného zasiahli z úkrytu.
Znezrady a smelo doňho strieľajú,

6

utvrdzujú sa v zločinnom zámere.
Radia sa, ako zastrieť osídla,
a vravia si: „Ktože ich zbadá?“

7

Vymýšľajú neprávosť a čo vymyslia, aj dovŕšia.
Hlbočina je človek a jeho srdce priepasť.

8

Lež Boh ich zasiahol svojimi šípmi;
zrazu ich pokryli rany,

9

vlastný jazyk sa im stal nešťastím.
Všetci, čo ich vidia, kývajú hlavou,

10

strach zachváti každého človeka;
i budú hlásať Božie skutky
a chápať jeho diela.

11

Spravodlivý sa teší v Pánovi a spolieha sa na neho
a jasajú všetci, čo majú srdce úprimné.

Slávnostné poďakovanie

165,1

Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Pieseň.

22

Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione;
tebe treba plniť sľuby v Jeruzaleme.

3

Ty vypočúvaš modlitby,
k tebe má prísť každý človek, keď ho ťaží hriech.

4

A hoci nad nami víťazia naše neprávosti,
ty nám ich odpúšťaš.

5

Blažený, koho si si vyvolil a prijal k sebe,
prebývať bude v tvojich sieňach.
Naplní nás blahobyt tvojho domu
a svätosť tvojho chrámu.

6

Obdivuhodne spravodlivo nás vyslyšíš,
Bože, naša spása,
nádej všetkých končín zeme i ďalekého mora.

7

Vrchy upevňuješ svojou mocou,
opásaný silou.

8

Tíšiš hukot mora,
hukot jeho vĺn
aj nepokoje národov.

9

Tí, čo obývajú zemské končiny,
chvejú sa bázňou pred tvojimi znameniami,
radosťou napĺňaš končiny východu i západu.

1010

Navštevuješ zem a dávaš jej vlahu,
zveľaďuješ jej bohatstvo.
Božia rieka je plná vody;
ľuďom pripravuješ zrno.
Takto sa staráš o zem:

11

zvlažuješ jej brázdy a vyrovnávaš hrudy,
skypruješ ju dažďami a požehnávaš jej rastliny.

1212

Rok korunuješ svojou dobrotou,
kade prejdeš, všade je hojnosť.

13

Pašienky púšte vlaha zarosí
a pahorky sa opášu plesaním.

14

Čriedami oviec sa lúky pokryjú
a zrnom budú oplývať doliny;
ozývať sa budú jasotom a spevom.

Hymnus k ďakovnej obete

1

Zbormajstrovi. Pieseň. Žalm.
Jasaj Bohu, celá zem;

2

hrajte a spievajte na slávu jeho mena,
vzdávajte mu chválu.

3

Hovorte Bohu: „Aké úžasné sú tvoje diela.
Pre tvoju nesmiernu moc budú sa ti líškať tvoji nepriatelia.

4

Nech sa ti klania celá zem a nech ti spieva,
nech ospevuje tvoje meno.“

5

Poďte a pozrite na Božie diela;
úžas budia skutky, ktoré koná ľuďom.

6

More premieňa na suchú zem,
rieku možno prejsť suchou nohou;
preto sa tešíme z neho.

7

Svojou mocou panuje naveky,
očami pozoruje národy;
aby sa buriči nevypínali.

8

Velebte, národy, nášho Boha
a rozhlasujte jeho chválu;

9

on dal život našej duši
a chráni naše nohy pred pádom.

10

Veď ty, Bože, si nás vyskúšal,
pretavil si nás ohňom, ako sa taví striebro.

11

Voviedol si nás do osídla,
na plecia si nám naložil súženia.

12

Nechal si ľudí chodiť po našich hlavách;
prešli sme cez oheň a cez vodu,
ale napokon si nám dal pookriať.

13

Vojdem do tvojho domu so zápalnými obetami,
splním ti sľuby,

14

ktoré ti zložili moje pery
a moje ústa vyriekli, keď som bol v súžení.

15

Bohaté žertvy ti prinesiem, pre teba spálim barance,
obetujem ti býčky a kozliatka.

16

Poďte sem a počúvajte, všetci ctitelia Boží,
vyrozprávam vám, aké veľké veci mi urobil.

17

Moje ústa ho vzývali
a môj jazyk velebil.

18

Keby som sa v srdci upriamil na neprávosť,
Pán by ma nevyslyšal.

19

Ale Boh ma vyslyšal,
všimol si hlas mojej vrúcnej modlitby.

20

Nech je zvelebený Boh, lebo neodmietol moju modlitbu
a neodňal mi svoje milosrdenstvo.

Zvelebujte Pána, všetky národy

1

Zbormajstrovi. Hra na strunovom nástroji. Žalm. Pieseň.

267,2 n.

Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás;
a tvoja tvár nech žiari nad nami,

3

aby sa tvoja cesta stala známou na zemi
a tvoja spása medzi všetkými národmi.

4

Bože, nech ťa velebia národy,
nech ťa velebia všetky národy.

5

Nech sa tešia a jasajú národy,
že spravodlivo súdiš ľudí
a spravuješ národy na zemi.

6

Bože, nech ťa velebia národy,
nech ťa velebia všetky národy.

7

Zem vydala svoj plod;
nech nás požehná Boh, náš Boh;

8

nech nás Boh požehná
a nech si ho ctia všetky končiny zeme.

Pán vchádza ako víťaz

1Ž 68

Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Pieseň.

2

Boh vstáva a jeho nepriatelia sa tratia,
spred jeho tváre utekajú tí, čo ho nenávidia.

3

Ako sa rozplýva dym, tak ich rozháňa;
ako sa vosk roztápa ohňom,
tak spred Božej tváre miznú hriešnici.

4

Ale spravodliví sa môžu tešiť a jasať pred Božou tvárou
a v radosti sa veseliť.

5

Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte.
Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi:
jeho meno je Pán.
Plesajte pred ním;

6

on je otec sirôt a záchranca vdov,
on je Boh vo svojom svätom príbytku.

7

On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch,
väzňov privádza k šťastiu,
no odbojníci zostanú v zemi pustej.

88

Bože, keď si kráčal na čele svojho ľudu
a prechádzal púšťou,

9

zem sa zatriasla.
Pred tvárou Boha zo Sinaja sa rozpršala aj obloha,
pred tvárou Boha Izraela.

10

Zoslal si, Bože, zúrodňujúci dážď
a vzpružil si svoju ochabnutú krajinu.

11

Prebývajú v nej tvoje tvory,
pre chudobného si ju pripravil vo svojej dobrote, Bože.

12

Pán vyslovuje slovo;
nesmierny zástup panien ohlasuje dobrú zvesť:

13

„Utekajú králi, utekajú s vojskami
a korisť delí krásavica domu.

1414

Kým ste vy spali uprostred košiara,
striebrom sa zaskveli krídla holubice
a jej pierka žltým zlatom.

1515

Keď tam Všemohúci rozháňal kráľov,
snehom sa zabelel Selmon.“

16

Vrch bášanský je vrch Boží,
pohorie Bášanu má veľa štítov.

17

Prečo vy, strmé štíty, závidíte vrchu,
na ktorom sa Bohu zapáčilo prebývať?
Veď Boh tam bude bývať naveky.

18

Božích vozov sú desaťtisíce tisícov:
Pán tiahne zo Sinaja do svätyne.

19

Do výšav si vystúpil, so sebou si vzal zajatcov,
ľudí si prijal do daru,
aby u Pána Boha mohli bývať aj buriči.

20

Nech je velebený Pán deň čo deň;
nesie nás Boh, naša spása.

21

Náš Boh je Boh spásy,
on je Pán, čo zo smrti dáva uniknúť.

22

Veď Boh rozbíja hlavy svojim nepriateľom
aj vlasaté temeno tým, čo zotrvávajú v hriechoch.

23

I povedal Pán: „Z vrchov Bášanu ich privediem,
vyvediem ich z morských hlbín,

24

aby sa tvoja noha zmáčala v krvi
a jazyky tvojich psov aby dostali podiel z nepriateľov.“

25

Prizerajú sa, Bože, ako vstupuješ,
ako ty môj Boh a kráľ, vstupuješ do svätyne.

26

Na čele idú speváci, na konci zasa harfisti
a uprostred dievčatá bijúce na bubny.

27

„Na zhromaždeniach Boha velebte,
velebte Pána, potomci Izraela.“

28

Vpredu ich vedie mladučký Benjamín,
kniežatá Júdove v šíku bojovom,
kniežatá Zabulonove, kniežatá Neftaliho.

29

Prejav, Bože, svoju moc,
upevni, Bože, čo si v nás vykonal.

30

Nech pre tvoj chrám v Jeruzaleme
králi prinášajú dary.

3131

Zažeň obludu, čo sa skrýva v tŕstí,
čriedu býkov s teľcami národov;
nech sa ti s prútmi striebra pokoria.
Rozplaš národy, čo bažia za vojnou.

32

Z Egypta prídu veľmoži,
Etiópia vystrie svoje ruky k Bohu.

33

Spievajte Bohu, zemské kráľovstvá,
na harfách hrajte Pánovi, hrajteže Bohu,

34

čo sa nesie na odvekých nebesiach k východu;
hľa, dvíha svoj hlas, svoj mocný hlas.

35

Uznajte Božiu moc.
Nad Izraelom jeho veleba
a jeho moc až nad oblaky.

36

Vznešený si, Bože, vo svojej svätyni.
Boh Izraela sám dáva silu i statočnosť svojmu ľudu.
Zvelebený buď, Bože.

Nadšenie pre Boží dom

1Ž 69

Zbormajstrovi. Na nápev „Ľalia“. Dávidov žalm.

2

Zachráň ma, Bože,
lebo voda mi vystúpila až po krk.

3

V bezodnom bahne viaznem a nemám pevnej pôdy pod nohami,
dostal som sa do hlbín vôd a zalieva ma príval.

4

Ustatý som od volania, hrdlo mi zachríplo.
Unavili sa mi oči, čo tak vyzerám svojho Boha.

55

Viac než mám vlasov na hlave,
je tých, čo ma bez príčiny nenávidia.
Mocnejší sú tí, čo ma prenasledujú, sú to nepriatelia klamárski;
musel som vrátiť, čo som neulúpil.

6

Bože, ty poznáš moju pochabosť
a moje poklesky nie sú ti skryté.

7

Nech sa nemusia pýriť pre mňa tí, čo dúfajú v teba,
Pane, Bože zástupov.
Nech sa nemusia hanbiť pre mňa tí,
čo ťa hľadajú, Bože Izraela.

8

Pre teba znášam potupu
a hanba mi pokrýva tvár.

9

Svojim bratom som sa stal cudzincom
a synom svojej matky neznámym.

10

Stravuje ma horlivosť za tvoj dom,
padajú na mňa urážky tých, čo ťa urážajú.

11

V pôstoch som si dušu vyplakal,
no aj to mi bolo na potupu.

1212

I vrecovinu som si obliekol
a príslovečným som sa stal.

13

Utŕhajú si zo mňa tí, čo vysedávajú v bráne,
a pri víne pospevujú o mne pijani.

14

Ale ja, Pane, obraciam sa modlitbou k tebe
v tomto čase milosti.
Vypočuj ma, Bože, pre svoju veľkú dobrotu,
pre svoju vernosť mi pomôž.

15

Vytrhni ma z bahna, aby som sa nepohrúžil doň,
a budem vytrhnutý z moci svojich nenávistníkov
i z hlbokých vôd.

16

Nech ma nezatopí príval vôd,
nech ma nepohltí hlbina
a priepasť nezavrie nado mnou pažerák.

17

Vyslyš ma, Pane, veď si dobrotivý a láskavý;
pre svoje veľké milosrdenstvo pohliadni na mňa.

18

Neodvracaj tvár od svojho služobníka,
veď, hľa, trpím; čím skôr ma vyslyš.

19

Príď ku mne a zachráň ma,
so zreteľom na mojich nepriateľov ma vysloboď.

20

Ty poznáš moju potupu,
moju hanbu i moje zneuctenie.

Ty vidíš všetkých, čo ma sužujú.

21

Potupa mi zlomila srdce a ochabol som.
Čakal som, že dakto bude mať so mnou súcit, no takého som nestretol;
čakal som, že dakto ma poteší, ale taký sa nenašiel.

2222

Do jedla mi dali žlče,
a keď som bol smädný, napojili ma octom.

2323-28

Nech sa im ich stôl stane nástrahou,
odplatou a pohoršením.

24

Nech sa im oči zatemnia, aby nevideli,
a nech v bedrách oslabnú navždy.

25

Vylej na nich svoje rozhorčenie,
nech ich zachváti páľava tvojho hnevu.

26

Nech spustne ich táborisko
a v ich stanoch nech nemá kto bývať.

27

Lebo prenasledujú toho, koho si ty udrel,
a množia bolesti tomu, koho si zranil.

28

K ich neprávosti pridaj neprávosť,
nech nevojdú do tvojej spravodlivosti.

29

Nech sú vytretí z knihy žijúcich
a nech nie sú zapísaní medzi spravodlivými.

30

Som úbožiak, plný bolesti;
tvoja pomoc, Bože, ma pozdvihne.

31

Piesňou chcem Božie meno osláviť
a velebiť ho chválospevmi.

32

A Pánovi to bude milšie, ako keby som obetoval býka,
ako keby som obetoval junca, ktorému rastú rožky a ratice.

33

Nech zvedia o tom ponížení a nech sa potešia;
hľadajte Boha a srdce vám oživne.

34

Lebo Pán vypočuje chudobných
a nepohŕda svojimi, keď sú v zajatí.

35

Nech ho chvália nebesia i zem,
moria a všetko, čo sa hýbe v nich.

36

Lebo Boh zachráni Sion
a vybuduje mestá Júdove;
usadia sa tam a budú ich majetkom.

37

A zdedia ho potomci jeho služobníkov
a tí, čo milujú jeho meno, budú v ňom prebývať.

Bože, príď mi na pomoc

1Ž 70

Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Na spomienku.

2

Bože, príď mi na pomoc;
Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

3

Nech sa hanbia a červenajú tí,
čo mi číhajú na život.
Nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí,
čo mi chcú zle.

4

Nech ustúpia a zapýria sa tí,
čo mi hovoria: „Tak mu treba.“

5

No nech jasajú a radujú sa z teba tí, čo ťa hľadajú,
a nech ustavične volajú: „Nech je zvelebený Boh“
tí, čo tvoju spásu milujú.

6

No ja som úbožiak a bedár;
Bože, ponáhľaj sa ku mne.
Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ,
Pane, nemeškaj.

Pán, moja nádej od mladosti

1

V teba, Pane, som dúfal;
nebudem zahanbený naveky.

2

Vo svojej spravodlivosti ma vysloboď a zachráň,
nakloň ku mne svoj sluch a pomôž mi.

3

Buď mi ochrannou skalou
a opevneným hradom na moju záchranu;
veď ty si moja opora a moje útočište.

4

Bože môj, vytrhni ma z ruky hriešnika,
z ruky svojvoľníka a ničomníka.

5

Lebo ja, Pane, túžim za tebou,
ty, Pane, si moja nádej od mojej mladosti.

6

Od matkinho lona mám v tebe oporu,
od života matky si mojím ochrancom;
tebe vždy patrí môj chválospev.

771,7

Som ako zázrak pre mnohých
a ty mi mocne pomáhaš.

8

Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou
a nech ťa velebím deň čo deň.

9

Neodožeň ma v čase staroby,
neopusť ma, keď mi sily ochabnú.

10

Moji nepriatelia hovoria o mne
a tí, čo číhajú na môj život,
radia sa spoločne

11

a vravia: „Boh ho opustil.
Prenasledujte ho a chyťte ho,
veď ho nemá kto zachrániť.“

12

Nevzďaľuj sa, Bože, odo mňa;
Bože môj, ponáhľaj sa mi na pomoc.

13

Nech sa zahanbia a zhynú moji protivníci,
hanba a potupa nech pokryje tých, čo mi zlo chystajú.

14

Ja však budem úfať neprestajne
a všade budem šíriť tvoju chválu.

15

Moje ústa budú hlásať tvoju spravodlivosť
a tvoju spásu deň čo deň,
hoci ju ani neviem vyjadriť.

16

Budem hovoriť o veľkých činoch Pánových;
Pane, budem spomínať len tvoju spravodlivosť.

17

Bože, ty si ma poúčal od mojej mladosti
a ja až doteraz ohlasujem tvoje diela zázračné.

18

Až do staroby a do rokov šedivých,
Bože, neopúšťaj ma,
kým nezvestujem silu tvojho ramena
všetkým pokoleniam budúcim.

Tvoja moc

19a tvoja spravodlivosť, Bože,
siaha až po nebo, ty si stvoril veľkolepé diela:
Bože, kto sa ti vyrovná?

20

Aké a koľké i trpké súženia dopustil si na mňa;
ale znova si ma oživil
a z hlbín zeme si ma opäť vyviedol.

21

Zveľadíš moju česť,
prídeš a mňa potešíš.

2222

Lebo i ja teba oslávim,
tvoju vernosť budem chváliť na harfe, Bože môj,
na citare ti zahrám, Svätý Izraela.

23

Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam,
i moja duša, ktorú si vykúpil.

24

Ba i môj jazyk bude rozprávať o tvojej spravodlivosti deň čo deň,
keď potupa i hanba stihne tých, čo mi chystajú zlo.

Mesiášova kráľovská moc

1Ž 721

Od Šalamúna.
Bože, zver svoju právomoc kráľovi,
kráľovmu synovi svoju spravodlivosť,

2

aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom
a podľa práva nad tvojimi chudobnými.

33

Vrchy nech ľudu prinesú pokoj
a pahorky spravodlivosť.

4

Prisúdi právo ľuďom úbohým,
poskytne pomoc deťom bedára
a krivditeľa pokorí.

55 n.

Dlho ako slnko, dlhšie ako luna bude kraľovať
z pokolenia na pokolenie.

6

Ako dážď spadne na trávu
a ako voda, čo zem zavlažuje.

7

V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja,
kým mesiac nezhasne.

88

A bude panovať od mora až k moru
a od Rieky až na kraj zeme.

9

Obyvatelia púšte pred ním pokľaknú
a jeho nepriatelia budú lízať prach.

1010

Králi Taršišu a ostrovov prinesú mu dary,
oddajú mu dane králi Arabov aj zo Sáby.

11

Budú sa mu klaňať všetci králi,
slúžiť mu budú všetky národy.

12

On vyslobodí bedára, čo volá k nemu,
i chudobného, ktorému nik nepomáha.

13

Zmiluje sa nad chudobným a bedárom,
zachráni život úbožiakom.

1414

A vyslobodí ich z útlaku a násilia,
lebo v jeho očiach je vzácna ich krv.

15

Bude žiť a z Arábie zlato dostávať,
stále sa budú modliť za neho
a dobrorečiť mu každý deň.

16

Na zemi bude hojnosť obilia,
bude sa vlniť až po temená hôr.
Jeho ovocie bude ako Libanon
a mestá rozkvitnú ako poľná tráva.

17

Jeho meno nech je velebené naveky;
kým bude svietiť slnko, jeho meno potrvá.
V ňom budú požehnané všetky kmene zeme,
zvelebovať ho budú všetky národy.

1818 n.

Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela,
čo jediný koná zázraky.

19

Jeho vznešené meno nech je velebené naveky
a jeho velebou nech sa naplní celá zem. Staň sa! Amen!