Kniha žalmov   –   Ž 62,2. 6
2Ž 62

Iba v Bohu spočiň, duša moja,
lebo od neho mi prichádza spása.

6

Iba v Bohu spočiň, duša moja,
lebo len on mi dáva nádej.