Kniha žalmov   –   Ž 72

Mesiášova kráľovská moc

1Ž 721

Od Šalamúna.
Bože, zver svoju právomoc kráľovi,
kráľovmu synovi svoju spravodlivosť,

2

aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom
a podľa práva nad tvojimi chudobnými.

33

Vrchy nech ľudu prinesú pokoj
a pahorky spravodlivosť.

4

Prisúdi právo ľuďom úbohým,
poskytne pomoc deťom bedára
a krivditeľa pokorí.

55 n.

Dlho ako slnko, dlhšie ako luna bude kraľovať
z pokolenia na pokolenie.

6

Ako dážď spadne na trávu
a ako voda, čo zem zavlažuje.

7

V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja,
kým mesiac nezhasne.

88

A bude panovať od mora až k moru
a od Rieky až na kraj zeme.

9

Obyvatelia púšte pred ním pokľaknú
a jeho nepriatelia budú lízať prach.

1010

Králi Taršišu a ostrovov prinesú mu dary,
oddajú mu dane králi Arabov aj zo Sáby.

11

Budú sa mu klaňať všetci králi,
slúžiť mu budú všetky národy.

12

On vyslobodí bedára, čo volá k nemu,
i chudobného, ktorému nik nepomáha.

13

Zmiluje sa nad chudobným a bedárom,
zachráni život úbožiakom.

1414

A vyslobodí ich z útlaku a násilia,
lebo v jeho očiach je vzácna ich krv.

15

Bude žiť a z Arábie zlato dostávať,
stále sa budú modliť za neho
a dobrorečiť mu každý deň.

16

Na zemi bude hojnosť obilia,
bude sa vlniť až po temená hôr.
Jeho ovocie bude ako Libanon
a mestá rozkvitnú ako poľná tráva.

17

Jeho meno nech je velebené naveky;
kým bude svietiť slnko, jeho meno potrvá.
V ňom budú požehnané všetky kmene zeme,
zvelebovať ho budú všetky národy.

1818 n.

Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela,
čo jediný koná zázraky.

19

Jeho vznešené meno nech je velebené naveky
a jeho velebou nech sa naplní celá zem. Staň sa! Amen!