Kniha žalmov   –   Ž 73,23–24
23

Ale ja som stále pri tebe
a ty mi držíš pravicu.

24

Vedieš ma podľa svojho zámeru
a nakoniec ma prijmeš do slávy.