Kniha žalmov   –   Ž 74,19. 21
19Ž 74

Nevydaj divej zveri tých, čo ťa oslavujú,
a nezabúdaj nikdy na svojich úbožiakov.

21

Pokorný nech sa s hanbou nevracia,
chudák a bedár budú tvoje meno velebiť.