Kniha žalmov   –   Ž 77,12–13
12Ž 77

Pamätám, Pane, na tvoje skutky,
pamätám na dávne zázraky.

13

O všetkých tvojich dielach rozmýšľam
a uvažujem o tvojich činoch.