Kniha žalmov   –   Ž 8,2. 10
2Ž 8

Pane, náš Vládca,
aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!
Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia.

10

Pane, náš Vládca,
aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!