Kniha žalmov   –   Ž 81,12–17
12Ž 81

Ale môj ľud nepočúval na môj hlas
a Izrael nedbal o mňa.

13

Preto som ich ponechal v tvrdosti ich srdca:
nech si len idú za svojimi preludmi.

14

Keby ma môj ľud bol poslúchol,
keby bol Izrael kráčal mojimi cestami,

15

ihneď by som bol jeho nepriateľov pokoril
a jeho utláčateľov svojou rukou pritlačil.

16

Zaliečali by sa mu nepriatelia Pánovi
a ich osud by trval naveky.

1717

Kŕmil by som ho jadrom pšeničným
a sýtil medom zo skaly.“