Kniha žalmov   –   Ž 85,11. 12. 14
11Ž 85

Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom,
spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.

12

Vernosť vyrastie zo zeme,
spravodlivosť zhliadne z neba.

1414

Pred ním bude kráčať spravodlivosť
a po stopách jeho krokov spása.