Kniha žalmov   –   Ž 88,11–13
11Ž 88

Či mŕtvym budeš robiť zázraky?
A vari ľudské tône vstanú ťa chváliť?

12

Či v hrobe bude dakto rozprávať o tvojej dobrote
a na mieste zániku o tvojej vernosti?

13

Či sa v ríši tmy bude hovoriť o tvojich zázrakoch
a v krajine zabudnutia o tvojej spravodlivosti?