Kniha žalmov   –   Ž 99,3. 5. 9
3Ž 991-3

Oslavujte jeho meno veľké a úžasné,
lebo je sväté.

5

Velebte Pána, nášho Boha,
a padnite k jeho nohám,
lebo je svätý.

9

Velebte Pána, nášho Boha,
na jeho svätom vrchu sa mu klaňajte,
lebo svätý je Pán, Boh náš.