Kniha proroka Zachariáša   –   Zach 13,7–9

Súd nad národom

774 n.

Meč, vzbuď sa proti môjmu pastierovi
a proti blízkemu mužovi –
hovorí Pán zástupov.
Udri pastiera, nech sa stádo rozpŕchne,
potom obrátim ruku proti maličkým.

88

V celej krajine – hovorí Pán –
dve tretiny z neho zomrú, zahynú,
a tretina z neho ostane.

9

Tú tretinu zavediem do ohňa
a vytopím ich, ako sa vytápa striebro,
a vyskúšam ich, ako sa skúša zlato.
On bude vzývať moje meno
a ja ho vyslyším,
poviem: To je môj ľud,
a on povie: »Pán je môj Boh.«“