Kniha proroka Zachariáša   –   Zach 7,1–3

II. O pôste, hl. 7 – 8

1Vo štvrtom roku kráľa Dária prehovoril Pán k Zachariášovi, štvrtý deň deviateho mesiaca, kisleva. 2Vtedy poslal Betel Sarasara, Regemelecha a jeho mužov udobriť Pánovu tvár 37,3a spýtať sa kňazov, ktorí sú v dome Pána zástupov, a prorokov: „Mám plakať a postiť sa v piatom mesiaci, ako som to robil už toľko rokov?“