Kniha proroka Zachariáša   –   Zach 8,18–19

18A Pán zástupov prehovoril ku mne takto: 1919„Toto hovorí Pán zástupov: Pôst štvrtého, pôst piateho, pôst siedmeho a pôst desiateho (mesiaca) bude pre Júdov dom plesaním, radosťou a veselou slávnosťou. Milujte však pravdu a pokoj!