Kniha proroka Zachariáša   –   Zach 9,1–8

III. Zachariášove proroctvá, hl. 9 – 14

Podrobenie národov

19,1

„Výrok. Pánovo slovo proti krajine Hadrak
a Damasku, jeho príbytku,
lebo Pánovi patrí oko človeka
a všetkých izraelských kmeňov.

22

Aj Emat s ním hraničí,
aj Týrus a Sidon, nech je aký múdry.

3

Týrus si postavil hradby,
nakopil striebra sťa prachu
a zlata ako uličného blata.

4

Hľa, Pán sa ho zmocní,
zrazí jeho bohatstvo do mora
a mesto pohltí oheň.

55-7

Askalon uvidí a bude sa báť,
Gaza sa bude hrozne zvíjať,
aj Akaron, lebo jeho nádej v hanbe ostala;
z Gazy zmizne kráľ
a Askalon nebude obývaný.

6

V Azote budú bývať miešanci
a vyhubím pýchu Filištíncov.

7

Od úst im odstránim krv,
spomedzi zubov ich ohavnosti.
Aj on ostane pre nášho Boha
a bude ako júdske knieža
a Akaron ako Jebuzejčania.

Mesiáš knieža pokoja

88

Postavím tábor pred svoj dom
proti vojsku, proti tým, čo tiahnu sem i tam,
a neprejde viac cez nich pohonič,
áno, teraz hľadím svojimi očami.