Evanjelium podľa Lukáša   -   Lk 11,9–10

Modlitba s dôverou. - 99-13Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! 10Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.