Kniha proroka Ozeáša   –   Oz 1

Manželstvo Ozeášovo, hl. 1 – 3

11,1Slovo Pánovo, ktoré prehovoril k Ozeášovi, synovi Bériho, v dňoch júdskych kráľov Oziáša, Joatama, Achaza a Ezechiáša a v dňoch izraelského kráľa Jeroboama, syna Joasovho.

22 n.Začiatok Pánovej reči k Ozeášovi. Pán riekol Ozeášovi:

„Vezmi si smilnú ženu a deti zo smilstva,
lebo smilstvom sa odvracia krajina od Pána.“

3Išiel teda a vzal si Gomeru, dcéru Debelaima. Ona počala a porodila mu syna. 44Vtedy mu Pán hovoril:

„Daj mu meno Jezrael,
lebo ešte chvíľočku
a strescem krvnú vinu Jezraela
na Jehuovom dome
a zruším kráľovstvo domu Izraela.

5

V ten deň dolámem kušu Izraela
v jezraelskom údolí.“

66-9I počala znovu a porodila dcéru. Vtedy mu riekol:

„Daj jej meno Neomilostená,
lebo už viac neomilostím
dom Izraela,
žeby som im celkom odpustil.

7

Dom Júdov však omilostím
a zachránim ich ako Pán, ich Boh,
ale nezachránim ich kušou, mečom, zbrojou vojenskou,
ani koňmi, ani jazdcami.“

8

I oddojčila Neomilostenú; potom počala a porodila syna.

9

Vtedy hovoril:

„Daj mu meno Nie môj ľud,
lebo vy nie ste môj ľud
a ja nebudem váš.