Zjavenie apoštola Jána   -   Zjv 22,12–13

Ježišovo svedectvo. - 12Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov. 13Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec.