Dives in misericordia
Encyklika pápeža Jána Pavla II.
biskupom,
kňazom a veriacim
celej Katolíckej cirkvi
o Božom milosrdenstve

CTIHODNÍ BRATIA,
MILOVANÍ SYNOVIA A DCÉRY,
POZDRAV A APOŠTOLSKÉ POŽEHNANIE!

Dané v Ríme pri svätom Petrovi 30. decembra, na Prvú adventnú nedeľu, roku 1980, v treťom roku nášho pontifikátu.

Ján Pavol II.