Druhý vatikánsky koncil
Dei verbum
Dogmatická konštitúcia o Božom zjavení
Biskup Pavol, sluha sluhov Božích, spolu s otcami posvätného koncilu na večnú pamäť

Všetko, čo je v celku i v jednotlivostiach ustanovené v tejto dogmatickej konštitúcii, odobrili otcovia posvätného koncilu. A my to apoštolskou mocou, ktorú sme dostali od Krista, spolu s ctihodnými otcami v Duchu Svätom schvaľujeme, nariaďujeme a ustanovujeme. A prikazujeme, aby sa toto koncilové ustanovenie uverejnilo na Božiu slávu.

V Ríme pri svätom Petrovi 18. novembra 1965

Pavol, biskup Katolíckej cirkvi
(Nasledujú podpisy koncilových otcov.)