ECCLESIA IN MEDIO ORIENTE
Posynodálna apoštolská exhortácia pápeža Benedikta XVI.
patriarchom, biskupom, kňazom a diakonom,
zasväteným osobám a veriacim laikom
o Cirkvi na Blízkom východe,
spoločenstve a svedectve

V Bejrúte v Libanone 14. septembra 2012, na sviatok Povýšenia Svätého kríža, vo ôsmom roku môjho pontifikátu.

Benedikt XVI.