Druhý vatikánsky koncil
Nostra aetate
Deklarácia o postoji cirkvi k nekresťanským náboženstvám
Biskup Pavol, sluha sluhov Božích, spolu s otcami posvätného koncilu na večnú pamäť

Všetko, čo je v celku i v jednotlivostiach ustanovené v tejto deklarácii, odobrili otcovia posvätného koncilu. A my to apoštolskou mocou, ktorú sme dostali od Krista, spolu s ctihodnými otcami v Duchu Svätom schvaľujeme, nariaďujeme a ustanovujeme. A prikazujeme, aby sa toto koncilové ustanovenie uverejnilo na Božiu slávu.

V Ríme pri Svätom Petrovi 28. októbra 1965

Pavol, biskup Katolíckej cirkvi
(Nasledujú podpisy koncilových otcov.)