REDEMPTORIS MATER
Encyklika pápeža Jána Pavla II.
o preblahoslavenej Panne Márii v živote Cirkvi

CTIHODNÍ BRATIA,
MILOVANÍ SYNOVIA A DCÉRY,
POZDRAV A APOŠTOLSKÉ POŽEHNANIE!

Dané v Ríme pri svätom Petrovi 25. marca 1987, na slávnosť Zvestovania Pána, v deviatom roku môjho pontifikátu.

Ján Pavol II.