Biblia
Katechizmus Katolíckej Cirkvi
Druhý vatikánsky koncil
Kódex kánonického práva
Encykliky
Apoštolské exhortácie