Prvý Petrov list   -   1Pt 2,13. 16

Postoj voči vrchnosti. - 1313-17Kvôli Pánovi sa podriaďujte každej ľudskej ustanovizni: či už kráľovi ako najvyššiemu, 16ako slobodní, ale nie takí, čo slobodu majú za prikrývku zloby, ale ako Boží služobníci.