Druhý list Timotejovi   –   2Tim 1,1–2

Úvod 1,1-5

Pozdrav. – 1Pavol, z Božej vôle apoštol Ježiša Krista podľa prisľúbenia života, ktorý je v Kristovi Ježišovi, 2milovanému synovi Timotejovi: Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Ježiša Krista, nášho Pána.