Druhý list Timotejovi   –   2Tim 1,1–5

Úvod 1,1-5

Pozdrav. – 1Pavol, z Božej vôle apoštol Ježiša Krista podľa prisľúbenia života, ktorý je v Kristovi Ježišovi, 2milovanému synovi Timotejovi: Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Ježiša Krista, nášho Pána.

Apoštol vzdáva vďaky za Timoteja. – 3Vzdávam vďaky Bohu, ktorému slúžim s čistým svedomím ako moji predkovia, keď na teba neprestajne myslím vo svojich modlitbách vo dne v noci. 4A keď si spomínam na tvoje slzy, túžim ťa vidieť, aby ma naplnila radosť. 5Spomínam si na tvoju úprimnú vieru, akú mala už tvoja stará matka Loida a tvoja matka Eunika, a som presvedčený, že aj ty.