Druhý list Timotejovi   –   2Tim 1,11–18

11a ja som ustanovený za jeho hlásateľa, apoštola a učiteľa.

1212Preto aj toto trpím, ale sa nehanbím, lebo viem, komu som uveril, a som presvedčený, že má moc zachovať to, čo mi bolo zverené, až do onoho dňa. 13Maj za vzor zdravých slov to, čo si počul odo mňa, vo viere a v láske, ktoré sú v Ježišovi Kristovi. 14Zverený poklad chráň mocou Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva.

1515Vieš, že sa odo mňa odvrátili všetci, čo sú v Ázii, medzi nimi aj Fygelus a Hermogenes. 1616Nech Pán preukáže milosrdenstvo Oneziforovmu domu, lebo často ma osviežil a nehanbil sa za moje okovy, 17ale keď prišiel do Ríma, usilovne ma hľadal a našiel ma. 18– Nech mu Pán dá, aby v onen deň našiel milosrdenstvo u Pána. – A aké služby preukázal v Efeze, ty vieš najlepšie.