Druhý list Timotejovi   –   2Tim 1,3–5

Apoštol vzdáva vďaky za Timoteja. – 3Vzdávam vďaky Bohu, ktorému slúžim s čistým svedomím ako moji predkovia, keď na teba neprestajne myslím vo svojich modlitbách vo dne v noci. 4A keď si spomínam na tvoje slzy, túžim ťa vidieť, aby ma naplnila radosť. 5Spomínam si na tvoju úprimnú vieru, akú mala už tvoja stará matka Loida a tvoja matka Eunika, a som presvedčený, že aj ty.