Druhý list Timotejovi   –   2Tim 1,6–14

Vernosť v Pánovej službe, 1,6 – 2,13

Smelo hlásaj pravdu. – 61, 6Preto ti pripomínam, aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk. 7Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy. 88Preto sa nehanbi za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale trp spolu so mnou za evanjelium, posilňovaný mocou Boha. 99-10On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali v Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi. 10No známou sa stala až teraz, keď sa zjavil náš Spasiteľ Ježiš Kristus. On zničil smrť a zjavil život a nesmrteľnosť evanjeliom 11a ja som ustanovený za jeho hlásateľa, apoštola a učiteľa.

1212Preto aj toto trpím, ale sa nehanbím, lebo viem, komu som uveril, a som presvedčený, že má moc zachovať to, čo mi bolo zverené, až do onoho dňa. 13Maj za vzor zdravých slov to, čo si počul odo mňa, vo viere a v láske, ktoré sú v Ježišovi Kristovi. 14Zverený poklad chráň mocou Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva.