Druhý list Timotejovi   –   2Tim 1,6 – 2,13

Vernosť v Pánovej službe, 1,6 – 2,13

Smelo hlásaj pravdu. – 61, 6Preto ti pripomínam, aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk. 7Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy. 88Preto sa nehanbi za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale trp spolu so mnou za evanjelium, posilňovaný mocou Boha. 99-10On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali v Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi. 10No známou sa stala až teraz, keď sa zjavil náš Spasiteľ Ježiš Kristus. On zničil smrť a zjavil život a nesmrteľnosť evanjeliom 11a ja som ustanovený za jeho hlásateľa, apoštola a učiteľa.

1212Preto aj toto trpím, ale sa nehanbím, lebo viem, komu som uveril, a som presvedčený, že má moc zachovať to, čo mi bolo zverené, až do onoho dňa. 13Maj za vzor zdravých slov to, čo si počul odo mňa, vo viere a v láske, ktoré sú v Ježišovi Kristovi. 14Zverený poklad chráň mocou Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva.

1515Vieš, že sa odo mňa odvrátili všetci, čo sú v Ázii, medzi nimi aj Fygelus a Hermogenes. 1616Nech Pán preukáže milosrdenstvo Oneziforovmu domu, lebo často ma osviežil a nehanbil sa za moje okovy, 17ale keď prišiel do Ríma, usilovne ma hľadal a našiel ma. 18– Nech mu Pán dá, aby v onen deň našiel milosrdenstvo u Pána. – A aké služby preukázal v Efeze, ty vieš najlepšie.

Posilňuj sa milosťou a trp ako dobrý vojak Ježiša Krista. – 1Ty sa teda, syn môj, upevňuj v milosti, ktorá je v Kristovi Ježišovi. 22, 2A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných.

3Trp spolu so mnou ako dobrý vojak Ježiša Krista. 44-6Nik z vojakov sa nemieša do záležitostí všedného života, ak sa chce páčiť tomu, kto ho najal. 5A kto závodí, nedostane veniec, ak nezávodí podľa pravidiel. 6Roľník, ktorý sa namáha, má prvý dostať podiel na úrode. 7Uvažuj o tom, čo hovorím. Pán ti dá porozumieť všetkému.

8Pamätaj na to, že Ježiš Kristus, z Dávidovho rodu, bol vzkriesený z mŕtvych podľa môjho evanjelia, 9pre ktoré znášam útrapy až po okovy ako nejaký zločinec. Ale Božie slovo nie je spútané! 10Preto všetko znášam pre vyvolených, aby aj oni dosiahli spásu, ktorá je v Ježišovi Kristovi, a večnú slávu. 1111-13Spoľahlivé je to slovo: Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť. 12Ak vytrváme, s ním budeme aj kraľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás. 13Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže.