Druhý list Timotejovi   –   2Tim 1,6–8

Vernosť v Pánovej službe, 1,6 – 2,13

Smelo hlásaj pravdu. – 61, 6Preto ti pripomínam, aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk. 7Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy. 88Preto sa nehanbi za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale trp spolu so mnou za evanjelium, posilňovaný mocou Boha.