Druhý list Timotejovi   –   2Tim 3,1–9

Budúce bludy. – 13, 1Vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. 22-5Ľudia budú totiž sebeckí, chamtiví, chvastaví, pyšní, rúhaví, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, 3bezcitní, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, suroví, bez lásky k dobru, 4zradní, bezhlaví, nadutí, milujúci viac rozkoše ako Boha; 5budú mať výzor nábožnosti, ale jej silu budú popierať. A týchto sa chráň! 6Lebo z nich sú tí, čo sa vkrádajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy, obťažené hriechmi a hnané rozličnými žiadostivosťami, 7ktoré sa stále učia, a nikdy nie sú schopné spoznať pravdu. 88Ako sa Jannes a Jambres postavili proti Mojžišovi, tak aj oni odporujú pravde. Sú to ľudia so zvrátenou mysľou, nespoľahliví vo viere. 9Ale ďaleko sa nedostanú, lebo všetkým bude zjavná ich nerozumnosť, ako bola aj tamtých.