Kniha proroka Amosa   -   Am 5,16–20
167 n.

Preto takto hovorí Jahve,
Boh zástupov, Pán:
"Na všetkých námestiach je nárek
a na všetkých uliciach vravia: »Jaj! Jaj!«
Roľníka vyzývajú na smútok
a znalca žalospevu na nárek.

1717

Aj vo všetkých viniciach bude nárek,
keď prejdem cez teba," hovorí Pán.

Neklamať sa!

1818-20

Beda vám, čo žiadate deň Pána!
Načože je vám Pánov deň? -
On je tma, a nie svetlo.

19

Ako keď niekto uteká pred levom
a narazí na medveďa;
ide domov, oprie sa rukou o múr
a vtom ho uhryzne had:

20

Či nie je Pánov deň tma, a nie svetlo,
temnota, ktorá nemá žiary?